Výběrové řízení – Projekty AČR – Marketing

Výběr marketingové společnosti
Autoklub Rally Star 2016 a Autoklub Rally Talent 2016

Autoklub České republiky připravil pro sezonu 2016 první projekty z prostředků loterijních společností, které posktl Český olympijský výbor. Vzhledem k tomu, že oba projekty budou zahájeny již v roce 2015 vyhlašuje Autoklub České republiky výběrové řízení na dodavatele služeb souvisejících s marketingovou podporou obou projektů.
Kompletní zadání VŘ naleznete v pdf zde.
Základní harmonogram projektu naleznete zde.

Sdílet