Vyjádření Autoklubu ČR ke zprávě NKÚ

Vedení Autoklubu ČR bylo seznámeno s výsledky šetření NKÚ v létě loňského roku. Prezídium Autoklubu ČR vzalo na vědomí především skutečnost, že veškeré nálezy se týkaly pobočných spolků Autoklubu ČR. Dále tento nejvyšší výkonný orgán Autoklubu ČR konstatoval, že většina nálezů NKÚ se týkala především administrativních pochybení, která spočívala v nesprávném značení účetních dokladů. 
Nález, který upozorňoval na skutečnost, že finanční prostředky ve výši cca 400 tisíc Kč nemusely být použity jedním z pořadatelů zcela v souladu s jejich účelovým určením, je v současné době zkoumán příslušným finančním úřadem. Jedná se o posouzení, zda majetek částečně udržovaný z prostředků poskytnutých MŠMT ČR, slouží pouze pro sportovní činnost. Autoklub ČR je připraven přijmout na základě výsledků šetření finančního úřadu odpovídající opatření.  
Autoklub ČR si je vědom své odpovědnosti garanta za správné využití finančních prostředků na podporu motoristického sportu. Proto jedním z prvních kroků po obdržení zprávy z NKÚ, bylo nejen zlepšení procesů vyhlašování jednotlivých dotačních programů, ale především další zkvalitnění kontroly vyúčtování veškerých konečných příjemců dotací.

Praha 2. února 2015


Roman Ječmínek  v. r.
prezident Autoklubu ČR

Sdílet