Školení jezdců – Automobilový sport

O uplynulém víkendu proběhla první školení jezdců. V sobotu 31. 1. 2015 jsme se v hojném počtu sešli v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V neděli pak následovalo tradiční školení v Klatovech.

Školení je velmi důležitou součástí začátku motoristické sezony. Jezdci se zde dozvěděli informace nejen o novinkách v sezoně, ale i dalších záležitostech, které se jich bezprostředně týkají nebo které mohou ovlivnit. V rámci školení také nově k vidění příspěvěk zástupce Federace automobilového sportu, který se týkal aktuálních záležitostí (členství v AČR a nehoda na Rally Krkonoše 2014). Autoklub České republiky chápe tento krok jako možnost pro jezdce jak získat aktuální a pravdivé informace v reálné komunikaci se zástupci FAS nebo zástupci jednotlivých disciplín.
Na setkání se těšíme na dalších školeních v následujících termínech:
7. 2. 2015 Želiv
14. 2. 2015 Praha

Sdílet