Nové vyhlášky Ministerstva dopravy

MD vydalo tři vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb. – viz informace na http://www.autoklub.cz/dokument/7133-nove-vyhlasky-ministerstva-dopravy.html. Jde o tři rozsáhlé vyhlášky, přesto vyšly ve Sbírce zákonů až bezprostředně před nabytím jejich účinnosti.

Sdílet