Tisková zpráva k nehodě na rally Krkonoše 2014

Autoklub ČR nesvěří přípravu žádného ze svých sportovních podniků organizačnímu výboru, který letos řídil Rally Krkonoše. Pěti činovníkům zároveň pozastavil činnost. Taková je reakce na výsledky vyšetřování zvláštní expertní komise, jejímž úkolem bylo prověřit okolnosti tragické nehody, při které zahynul 9. 11. 2014 na Rally Krkonoše jezdec Miloš Vágner a spolujezdec Petr Gross byl vážně zraněn.     

Komise zpracovala veškeré dostupné informace z místa nehody i výstupy jednotlivých technických systémů. „Mluvili jsme s činovníky a jezdci, kteří se podniku účastnili,“ sdělil Mgr. Tomáš Kunc, předseda expertní komise. „Nehodám na rally nelze spolehlivě zabránit. Systém řízení rally má však mnoho pevně nastavených postupů, jak reagovat v případě vzniku takové události.  V tomto případě byla reakce opožděná. Souhrou více okolností, kdy například havarovaný vůz nebyl vidět z trati rychlostní zkoušky a zároveň došlo k nesprávné komunikaci mezi dispečinkem a vedením rychlostní zkoušky,“ popsal závěry vyšetřování Kunc. Expertní komise dále shledala nedostatky v  systému komunikace mezi hlavním lékařem soutěže a zasahujícím lékařem na místě nehody. Naopak, veškerá školení traťových komisařů i jednotlivých činovníků rally proběhla v pořádku. V souladu s předpisy bylo i vybavení soutěžního vozu.

Autoklub České republiky přijal následující opatření:  
Nesvěřit stávajícímu organizačnímu výboru další pořádání sportovních podniků
Pozastavení činnosti v oblasti automobilového sportu pro odpovědné členy pořadatelského  týmu 

Svazu rally má za úkol dopracování následující opatření:
Dispečink rally obsazovat licencovanými činovníky se zkušenostmi v řízení mimořádných situací 
Další vzdělávání soutěžních posádek v oblasti signalizace a komunikace při nehodě – zvýšení prevence a zrychlení reakce na mimořádné události
Zkvalitnění GPS monitorovacího systému (zejména zlepšení dokrytí signálem a zpracování podkladů pro jednotlivé rychlostní zkoušky)
Zpracovat návrh zlepšení komunikace posádek záchranného systému s vedením dané rychlostní zkoušky a dispečinkem rally.
Provést systémové změny v informovanosti hlavních lékařů

„Autoklub České republiky je národní sportovní autoritou, která vytváří prostor pro konání sportovních podniků na odpovídající úrovni. Nemůžeme přehlížet situaci, při níž dojde k nevhodné reakci v rámci předepsaných postupů při mimořádné události. Chceme dávat pořadatelům stoprocentní podporu v jejich činnosti, všichni si však musí uvědomit, že ta jde ruku v ruce se zodpovědností,“ doplnil Mgr. Adam Eliáš, generální sekretář Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky.
„Je nám velmi líto, že k takové tragédii došlo. Motosport s sebou nese určitou míru rizika. S tím je třeba vždy počítat, o to důležitější je dodržovat pečlivě všechna bezpečnostní opatření a neustále pracovat na zlepšení celého systému,“ dodal Eliáš.

Sdílet