Aktuální vývoj předpisů v oblasti silničního provozu

Informace o změnách, které v předpisech byly přijaty v letošním roce, které jsou v různých fázích projednávání a jejichž předložení lze očekávat v roce 2015 viz http://www.autoklub.cz/dokument/7105-aktualni-vyvoj-pravni-upravy-v-oblasti-silnicniho-provozu.html

Sdílet