VIII. Výroční konference Autoklubu České republiky

Dne 15. 11. 2014 se v budově Autoklubu České republiky (AČR) uskutečnila VIII. Výroční konference AČR.
Na programu jednání byla mimo jiné zpráva o činnosti AČR za uplynulé období, včetně zpráv jednotlivých subjektů AČR, zpráv Revizní komise AČR, Národního odvolacího soudu AČR a Etické komise AČR o své činnosti, a návrh činnosti AČR na následující rok.

VIII. Výroční konference AČR projednala a schválila výsledky hospodaření AČR za uplynulé období a zásady rozpočtové politiky a předběžný rozpočet pro následující rok.

VIII. Výroční konference AČR dále schválila změny Stanov AČR, týkající se zejména nové úpravy členství fyzických osob v AČR a úpravy Stanov AČR v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dále VIII. Výroční konference AČR zvolila nové výkonné výbory asociací a svazů AČR na další roční období.

V průběhu VIII. Výroční konference AČR byli vyhlášeni nejlepší handicapovaní motoristé a vyhlášeny a oceněny nejlepší děti z jednotlivých motoristických disciplín v rámci Ceny I. viceprezidenta AČR.

Usnesení VIII. Výroční konference AČR, včetně přílohy (složení výkonných výborů asociací a svazů AČR) zde.

Stanovy schválené VIII. Výroční konferencí AČR dne 15. 11. 2014 zde.

Sdílet