Informace o chystaných úpravách NSŘ pro rally 2015

Pouze jeden mistrovský šampionát 
Uvolnění technických předpisů
Rozšíření tříd v rámci Sprintrally série a nový „Pohár 2+“
Svaz rally na svých posledních zasedáních přijal opatření, která mají za cíl zkvalitnit úroveň domácího šampionátu a přilákat na start více posádek. Byla přijata myšlenka pouze jednoho Mistrovství České republiky, které se bude skládat výhradně ze dvoudenních podniků. Tento šampionát se uskuteční jen na území ČR a bodovat v něm mohou pouze jezdci s platnou českou licencí. Zároveň dochází k částečnému uvolnění technických předpisů. Vypsané třídy vozidel vycházejí z letošního sprintového šampionátu, tzn. třídy 2 – 13. Třída 13 bude nově omezena datem homologace do roku 2006 (včetně). Mezi další novinky patří například změna restriktoru pro třídu 3 (N nad 2000 cm3) na hodnotu 33 mm. Třída 12 bude nově vypsána i pro vozy KitCar. Je možné použít libovolné pneumatiky (FIA 2012-2015), včetně možnosti jejich řezání a ohřevu. Předpis týkající se paliva zůstává beze změny. 
Nově bude vypsána tzv. Rallysprint série, kterou budou tvořit výhradně jednodenní podniky. Startovní listina bude otevřena pro všechny posádky. I v této sérii přijal Svaz rally na svém zasedání změny v technických předpisech. Rallysprint série je koncipována pro jezdce s vozy s jednou poháněnou nápravou s motorem do 2000 cm3. V Rallysprint sérii budou tedy bodovat vozy tříd 5 až 11. Nově se zavádí třídy 14 až 18 – vozidla z PČR 2014. Jedná se vozy skupiny SA – soudobé automobily zařazené ve třídách 14 až 16 (vozy s prošlou homologací FIA od 1. 1. 1987 s možností maximálních úprav pro skupinu A, včetně provedení KitCar. Po splnění určitých podmínek zde mohou startovat i vozy bez homologace). V nových třídách 17 a 18 pojedou vozidla skupiny V.  
Pro pneumatiky a palivo budou platit stejné předpisy jako pro MČR. Bezpečnostní výbava (např. helmy, FHR) bude upravena dle národních předpisů. 
V rámci Rallysprint série bude vypsán i samostatný „Pohár 2+“ pro homologovaná vozidla 
(i s prošlou homologací) bez dieselových motorů. Pohár 2+ je vypsán pro 6 tříd ve kterých mohou startovat např. automobily WRC 1,6 s turbem a restriktorem 33 mm, vozy S2000 (atmosféra i turbo), R4, R5, N nad 2000 cm3 s restriktorem 33 mm, RGT a dále třída 13 a HA kategorie 4 a 5 s objemem nad 2000 cm3. Opět platí již zmiňované předpisy ohledně pneumatik a paliva. Pro tento pohár je nutná mezinárodní licence.

Svaz rally se chce rovněž zaměřit i na administrativu a přípravu před samotnou sezonou. Systém vydávání licencí bude pro nadcházející rok zjednodušen. Jedním z cílů je i zkvalitnit systém vzdělávání formou školení nebo specializovaných škol a kurzů. Pokračovat bude i Rally kemp. 

Ve spolupráci se Svazem historických automobilů se připravuje i sezona 2015 v rally HA. Zde je vypsána nová kategorie 5 (Klasik) pro vozidla homologovaná od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996.
Uvedené změny by měly přinést snížení nákladů pro jezdce i pořadatele a zpřístupnit rally pro nové zájemce. Tím, že nebudeme důsledně přizpůsobovat naše národní předpisy řádům vyšší úrovně jako dosud se výrazně systém rally zjednoduší a odpadne řada nepopulárních opatření např. použití „evropských“ pneumatik. Pořadatelům např. odpadnou poplatky za zápis do kalendáře FIA v řádu desítek tisíc korun (to sebou přinášel dosavadní mezinárodní statut mistrovství).

za SR – Tomáš Kunc

Sdílet