První zasedání nové Rady FIM Europe

Riga (Lotyšsko) – První zasedání nové Rady FIM Europe se konalo v Rize v pondělí 29. září 2014.
Bylo rozhodnuto připojit toto zasedání k Motokrosu národů, který se konal 28. září v lotyšském městě Kegums, aby noví členové Rady měli možnost setkat se se zástupci evropských federací. Tento přímý kontakt se bude co nejvíce vyhledávat a bude sloužit k tomu, aby FIM Europe byla v kontaktu s národními federacemi a znala jejich potřeby.
Program tohoto setkání byl velmi náročný a dlouhý, ale přínosný.
Mezi diskutovanými tématy a přijatými rozhodnutími můžeme upozornit na zprávu prezidenta za první čtvrtletí svého mandátu, potvrzení Alessandra Sambuca ve funkci generálního sekretáře pro další 4 roky a schválení reorganizačního plánu generálního sekretariátu, který byl předložen generálním sekretářem a který bude realizován v roce 2015. Je třeba také zmínit jmenování všech komisí a členů jednotlivých panelů a přípravu projektů pro rok 2015, na které budou požadovány příspěvky od FIM.
Na konci setkání byl prezident Dr. Wolfgang Srb s výsledkem jednání spokojen. „Já jsem s prací, která byla odvedena ve prospěch evropských federací velmi spokojen. Rada pracuje společně na velmi profesionální úrovni“, komentoval prezident FIM Europe.
Jan Šťovíček, zástupce Autoklubu ČR v Radě hodnotí zasedání takto: „Je to pro mě jistě nová zkušenost účastnit se řízení motocyklového sportu na evropské úrovni, nicméně velmi pozitivně hodnotím zejména strategický plán nového prezidenta FIM Europe Wolfganga Srba promítnout výrazněji výsadní postavení evropských federací do struktur FIM. Jako Evropané pořádáme 75% všech mezinárodních podniků, ale naše zastoupení v orgánech FIM tomu neodpovídá. Budeme se snažit toto zásadním způsobem změnit během následujících 4 let, zejména během volebních kongresů letos, v roce 2016 a v roce 2018 tak, aby Evropa měla většinu zástupců v managementu FIM a aby získala odpovídající příliv finančních prostředků.“


Sdílet