Školení "První pomoci" pro posádky rally

V pátek 5. září proběhlo souběžně s administrativní a technickou přejímkou před vyškovskou rally školení posádek v poskytnutí první pomoci. Iniciátorem myšlenky takto školit posádky je Svaz rally Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky, který si vzal za vzor školení praktikovaná v rámci  soutěží Mistrovství světa v rally. Při sprintrally ve Vyškově šlo o první školení vůbec, do konce letošní sezony jsou v plánu další pokračování při podnicích sprintrally Jeseníky a Vsetín a taktéž při posledním klání velkého mistrovství v Příbrami.
„Dlouhodobě pracujeme na zvýšení bezpečnosti automobilových rally a i když veřejnost nejvíce vnímá opatření směřující k bezpečnosti diváků, musíme řešit celou problematiku komplexně. Toto školení považujeme za velmi důležité z pohledu bezpečnosti posádek, protože v případě rally je v naprosté většině případů u nehody jako první další startující posádka. Jsem velmi potěšen aktivním přístupem posádek a jejich zpětnou vazbou ke školitelům“, uvedl Tomáš Kunc, předseda Svazu rally FAS AČR. 
Školení  je určeno pro soutěžní posádky a účastní se ho vždy jezdec i spolujezdec. Aby bylo kvalitní a nešlo jen o splnění „povinnosti“ ze strany jednotlivých účastníků, je jejich počet omezen na deset, tedy 5 kompletních posádek. Do prvního kurzu byly z rozhodnutí ředitele rally pozvány posádky Karel Trněný – Václav Pritzl, Egon Smékal – Monika Hýbnerová, Tomáš Pospíšilík – Lukáš Vyoral,  Jan Pilař – Roman Švec a Olga Lounová – Richard Nesvadba. 
Posádky jsou nejprve seznámeny s teorií, dále pokračují nácvikem laické resuscitace a závěrem jsou seznámeny s praktickými ukázkami šetrného vyproštění zraněného člena posádky z vozidla. Přestože bylo školení navrženo na jednu hodinu, protáhlo se i díky zájmu jednotlivých účastníků o další půlhodinu. Všichni účastníci, byť se jednalo o zkušené jezdce a spolujezdce, se na konci shodli, že se dozvěděli řadu nových užitečných poznatků. 
Svůj podíl na tom určitě má i skladba školícího týmu, když jedním z přednášejících je aktivní spolujezdkyně Veronika Havelková, civilním povoláním zdravotní sestra na urgentním příjmu motolské nemocnice. 

Sdílet