Konference svazů – volby výkonných výborů – AKTUALIZACE

V průběhu měsíců září až listopadu letošního roku budou probíhat Konference federací, asociací a svazů AČR (dále a výše jen “svazů), které budou volit členy výkonných výborů svazů na další roční období (nevztahuje se na Federaci automobilového sportu AČR a Federaci motocyklového sportu AČR).
Návrh složení výkonných výborů následně schvaluje Prezídium AČR a členy výkonných výborů svazů volí Výroční konference AČR.

Cílem voleb do výkonných výborů svazů je zvolení nejvhodnějších osob pro řízení jednotlivých sportovních disciplín (svazů). Vybrané osoby by měly být všeobecně uznávány a respektovány a měl by u nich být předpoklad, že se budou aktivně podílet na řízení dané disciplíny.

Základní ustanovení: 
Konference svazu se řídí Organizačním a jednacím řádem svazu a Volebním řádem, schváleným Prezídiem AČR dne 17. 9. 2014. 

Složení Konference svazu: 
Složení Konferencí svazu, to je stanovení osob s hlasovacím právem (delegáti Konference) je specifikováno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu.

Složení výkonného výboru svazu: 
Složení výkonného výboru svazu, zejména počet členů výkonného výboru a uvedení případných stanovených zástupců ve výkonném výboru např. dle odbornosti nebo specifik v příslušné disciplíně, je uvedeno v Příloze č. 1 k Volebnímu řádu.

Kandidáty do výkonného výboru svazu mají právo písemně navrhnout stávající výkonný výbor svazu, držitelé licencí dané disciplíny a pořadatelé sportovních podniků dané disciplíny. Navrhovatelé jsou současně povinni zajistit souhlas kandidáta s jeho kandidaturou.

Každý kandidát do výkonného výboru svazu musí před volbou vyplnit a podepsat Přihlášku kandidáta na člena výkonného výboru (dále jen „Přihláška kandidáta“) a tím vyjádřit svůj souhlas s kandidaturou (předepsaný formulář). 

Přihlášky kandidátů musí být doručeny AČR nejpozději 3 pracovní dny před konáním Konference svazu, a to následujícím způsobem:
a) písemně na adresu: Autoklub ČR, volby VV, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1,
b) e-mailem na adresu: volby@autoklub.cz (Přihláška kandidáta musí být vyplněná, podepsaná a oskenovaná v PDF formátu),
c) osobně do sekretariátu AČR, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1.
Další pravidla:
Nesmí být zvolena osoba:
– která je při výkonu své funkce ve střetu zájmu s činností svazu (zejména komerční zájmy), není-li stanoveno jinak,
– držitel platné licence jezdce, zvoleným osobám nebude v dalším roce vydána licence (výjimkou jsou zástupci jezdců zvolení v souladu s Volebním řádem).

Výkonné výbory sportovních svazů by měly být tvořeny především činovníky (sportovní a techničtí komisaři), pořadateli a doplněni zástupci velkých týmů (soutěžící).

Členství ve výkonných výborech je čestné a nenáleží za něj žádné odměny ani náhrady.

Termíny Konferencí svazů:
Sportovní svazy Federace automobilového sportu AČR (FAS AČR)
Svaz závodů do vrchu AČR (+HA) 7.10.2014 Praha, budova AČR
Svaz závodů na okruzích AČR 9.10.2014 Praha, budova AČR
Svaz rally  AČR (+HA) 14.10.2014 Praha, budova AČR
Svaz offroad AČR 16.10.2014 Praha, budova AČR
Asociace kartingu AČR 21.10.2014 Praha, budova AČR
Sportovní svazy Federace motocyklového sportu AČR (FMS AČR)
Svaz motokrosu AČR 25.9.2014 Praha, budova AČR
Svaz trialu AČR 30.9.2014 Praha, budova AČR
Svaz silničních závodů motocyklů AČR 8.10.2014 Praha, budova AČR
Svaz endura AČR 16.10.2014 Uhlířské Janovice
Svaz ploché dráhy AČR 29.10.2014 Praha, budova AČR
Svaz sportovní mototuristiky AČR 24.10.2014 Sedlec

Ostatní svazy AČR
Svaz automobilových orientačních soutěží AČR 20. 9. 2014 Roudnice nad Labem
Asociace caravan clubů AČR 4. 10. 2014 Praha, budova AČR
Svaz zdravotně postižených motoristů AČR 11. 10. 2014 Liberec
Asociace veteran car clubů AČR 25. 10. 2014 Brno
Svaz závodníků veteránů AČR 8. 11.2014 Praha, budova AČR
Svaz minikár AČR bude doplněno

Přihláška kandidáta na člena výkonného výboru (inteligentní formulář)
Přihláška kandidáta na člena výkonného výborů (verze pro tisk)
Volební řád Konferencí asociací a svazů registrovaných v AČR

Sdílet