Autoklub ČR se odvolá proti předběžnému opatření

Autoklub ČR se odvolá proti předběžnému opatření Městského soudu v Praze, který pozastavil platnost části stanov týkající se členství v AČR. „V řízení o předběžném opatření soud rozhoduje pouze na základě návrhu žalobce, my jsme doposud neměli možnost uplatnit naše argumenty. To učiníme až nyní a jsme přesvědčení, že je soud vyslyší. Z rozhodnutí je zřejmá neznalost problematiky motorsportu a sportu vůbec, stejně tak jako principu autonomie sportu a spolkového života,“ říká první viceprezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. 
Celá tisková zpráva

Sdílet