Potvrzení o zdravotní způsobilosti řidičů seniorů v zahraničí

Při cestách mimo ČR není toto potvrzení potřebné, policisté jiných států jej nevyžadují. V mezinárodním provozu slouží řidičský průkaz mj. i k prokázání potřebné zdravotní způsobilosti řidiče a kontrolní, zpravidla policejní orgány nemohou zpochybnit platnost řidičského průkazu vydaného jiným státem pouze proto, že není doplněn dokladem prokazujícím zdravotní způsobilost. Vyplývá to jak ze směrnice Evropské parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, tak i z mezinárodních smluv o silničním provozu (Úmluva o silničním provozu – Vídeň 1968 a Úmluva o silničním provozu – Ženeva 1949).

Sdílet