Přípojné vozíky za jízdní kola

Přípojné vozíky pro přepravu dětí lze užívat na všech pozemních komunikacích, na kterých není vyloučena jízda na jízdním kole. Osoba starší 18 let může v přípojném vozíku vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let. Přívěsný vozík musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm. Vedle toho je možné, aby osoba starší 18 let vezla dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. V tomto případě není stanoven nejvyšší přípustný věk takto přepravovaného dítěte a rovněž není definováno, co se rozumí dětským kolem.

Autoklub ČR považuje za nutné vyzvat rodiče, aby zvážili, na kterých pozemních komunikacích přívěsný vozík za jízdní kola budou používat. Tento vozík byl původně navržen na asfaltové cesty v amerických národních parcích, kde není automobilový provoz a cesty jsou čisté a bezprašné. Na většině našich komunikacích hrozí však nebezpečí, že dítě bude vystaveno prachu a výfukovým zplodinám, nehledě k nebezpečí nárazu vzadu jedoucího vozidla.

Sdílet