Vyjádření Autoklubu ČR

Autoklub České republiky konstatuje, že vládou schválená dotace 30 mil. Kč jako podíl na zalistovacím poplatku je výsledkem nadstandardní snahy ministra Chládka a MŠMT pomoci pořadateli GP v Brně. Tím více, že dle veřejně dostupných informací MŠMT se stejným obnosem počítá i v letech příštích.

Zároveň je zřejmé, že na základě stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí dojít k nutné notifikace na půdě EU tak, aby nebyla zpochybněna oprávněnost této podpory. Vzhledem k tvrzení vedení Automotodromu Brno a. s., že se tak děje i v jiných státech Evropy, kde je GP také pořádána, by rozhodnutí EU nemělo být problémem, byť dojde k pochopitelnému zdržení při uvolnění těchto financí.

Stanovisko EU je však tím více žádoucí, že se k možné dotaci v budoucím roce hlásí i další samosprávné orgány, jako Jihomoravský kraj a město Brno. 

Sdílet