Patří segway na chodník?

Podle dosavadního znění § 2 písm. j) zákona o silničním provozu je chodec i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně, Vozítko segway je obecně považováno za sportovní, respektive volnočasové náčiní, které spadá pod slova “a podobně” ve smyslu výše uvedeného, a osoba segway ovládající je tedy chodec a smí se pohybovat po chodníku. Nesmí však ohrožovat jiné chodce. Pokud je chodcem, platí pro něj stejný režim jako pro chodce i při přecházení vozovky, ať už na přechodu pro chodce, nebo mimo něj.

Sdílet