Kdy musím zapnout normální světla, kdy už nestačí světla pro denní svícení?

Motorové vozidlo musí za jízdy vždy svítit, tzn. za snížené i nesnížené viditelnosti, prostě vždy. Ve dne, za nesnížené viditelnosti stačí svítit tzv. světly pro denní svícení. Pokud jimi vozidlo není vybaveno, pak musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Za snížené viditelnosti musí svítit obrysová a potkávací nebo dálková světla, světla pro denní svícení už nestačí. Použití světel pro denní svícení je tedy vyloučeno např. od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu (!!!), a rovněž tam, kde je umístěna dopravní značka „Rozsviť světla“.

Jízda za snížené viditelnosti jen s rozsvícenými obrysovými světly nebo se světly pro denní svícení  je nepřípustná.

Za mlhy, sněžení nebo hustého deště řidič smí použít přední mlhová světla, není to však povinné. V těchto podmínkách však je povinné použití zadních mlhových světel; zadní mlhová světla musí řidič použít.

Sdílet