Jaký je rozdíl mezi obytnou a pěší zónou?

Obytná zóna začíná dopravní značkou “Obytná zóna” a končí tam, kde je umístěna značka “Konec obytné zóny”. S pěší zónou je to obdobné. V obou zónách smějí chodci používat celou šíři komunikace. Musí ovšem umožnit vozidlům jízdu, což platí i pro děti hrající si v obytné zóně (v pěší zóně nejsou hry dětí na vozovce povoleny). V obou zónách smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom se musí k chodcům chovat ohleduplně, neohrozit je. Stání je povoleno jen na místech označených jako parkoviště, zastavení není omezeno.

Podstatný rozdíl mezi obytnou a pěší zónou spočívá v tom, že do obytné zóny není vjezd nijak omezen, zatímco do pěší zóny smějí vjet pouze vozidla vyznačená na dolní části značky “Pěší zóna”. Hry dětí na vozovce jsou dovoleny jen v obytné zóně.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, smějí do pěší zóny vjet i vozidla označená parkovacím průkazem se zdravotním postižením.

Sdílet