Nadační fond děkuje pořadatelům z Nové Paky

Autoklub v AČR Nová Paka se rozhodl podpořit nadační fond roce 2014:
za každého převzatého jezdce ze zaplaceného startovního vkladu při závodech ME v autokrosu v Nové Pace odevzdá do fondu 50,- Kč    
z vybraného vstupného při letošním závodě ME v autokrosu v Nové Pace odevzdá do fondu 1% v Kč
Více informací o Nadačním fondu Autoklubu ČR na podporu talentované mládeže zde.

Sdílet