Školení činovníků off-road

Ve dnech 21. – 22. 3. 2014 proběhlo v Nové Pace školení činovníků off-road za přítomnosti 50 činovníků. Školení bylo věnováno hlavně otázce bezpečnosti a změná v mezinárodních a národních předpisech oproti roku 2013.

Sdílet