Nadační fond Autoklubu ČR v novém složení

Na zasedání správní rady Nadačního fondu Autoklubu ČR na podporu talentované mládeže došlo k plánované obměně správní rady. Provizorní členy nahradily osobnosti motoristického sportu navržené Prezídiem Autoklubu ČR.
K novému složení správní rady a k jejímu prvnímu zasedání uvedl předseda správní rady JUDr. Jan Šťovíček: „Jsem rád, že se podařilo pro tuto činnost získat osobnosti, které již v motoristickém sportu dosáhly mimořádných úspěchů a někteří jsou stále aktivními závodníky. Domnívám se, že právě oni budou zárukou smysluplného rozdělování finančních prostředků, to totiž považuji za stejně důležité, jako jejich získávání. Již první zasedání správní rady ukázalo, že se nejedná pouze o formální orgán, ale členové přišli s množstvím zajímavých a podnětných návrhů, které budou využity.“
Nadační fond bude nyní pracovat jak na získávání dalších finančních prostředků, tak na systému a přípravě jejich rozdělování. Předpokládá se, že se první příspěvky dostanou k závodníkům již v první polovině letošního roku. 
JUDr. Šťovíček dodal: „První finanční prostředky v řádech statisíců má Nadační fond díky dárcům již na účtech. Zároveň mě těší, že se k projektu začali hlásit i pořadatelé, jako jsou například lidé z Autodromu Sosnová či z hořického automotoklubu. Věřím, že možnost podpory pro mladé nadějné závodníky zaujme i další subjekty a osoby.“
Další informace na webu Nadačního fondu www.nadacnifondacr.cz.
Nové složení správní rady

Sdílet