Analytický princip zjišťování drog – schváleno vládou

Vláda schválila nařízení vlády k analytickému principu zjišťování drog u řidičů – bližší viz http://www.autoklub.cz/dokument/4581-analyticky-princip-odhalovani-drog-schvaleno-vladou-.html

Sdílet