Kongres Mezinárodní automobilové federace (FIA) – Paříž

Během kongresu FIA proběhlo dne 6.12.2013 Valné shromáždění FIA, které bylo po čtyřech letech volební. Delegáti jednomyslně zvolili prezidentem FIA na další období Jeana Todta, prezidentem Senatu FIA Nicholase Crowa, viceprezidentem pro sport Grahama Stokera a viceprezidentem mobility Briana Thomase Gobbonse.

Členem Světové rady pro automobilový sport byl zvolen i pro další období kandidát Autoklubu ČR Radovan Novák.

Valné shromáždění dále schválilo složení jednotlivých komisí, rozpočty a dílčí změny Statutů a dalších dokumentů upravujících fungování FIA a automobilového sportu. 

Sdílet