Analytický princip odhalování drog

O připraveném nařízení vlády viz http://www.autoklub.cz/dokument/4292-analyticky-princip-odhalovani-drog-narizeni-vlady.html.

Sdílet