Třicátá sedmá novela zákona o silničním provozu

O další novele zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, viz http://www.autoklub.cz/dokument/4123-tricata-sedma-novela-zakona-o-silnicnim-provozu.html. Úplné znění tohoto zákona účinné od 1. října 2013 viz http://www.autoklub.cz/dokument/4122-uplne-zneni-zakona-c-3612000-sb-o-silnicnim-provozu-ucinne-od-1-rijna-2013.html.

Sdílet