Volební konference výkonných výborů svazů FAS AČR

V průběhu měsíce října 2013 proběhnou volební konference svazů FAS AČR pro zvolení nových výkonných výborů pro rok 2014. Zasedání se uskuteční podle schváleného volebního řádu. Delegáti jednotlivých konferencí budou obesláni pozvánkou.

Termíny konferencí:
23. 10. 2013 Svaz rally
23. 10. 2013 Svaz historických vozidel
24. 10. 2013 Svaz závodů na okruzích
26. 10. 2013 Svaz závodů do vrchu.
31. 10. 2013 Svaz off-road

Volební řád Konferencí federací, asociací a svazů registrovaných v AČR

Návrh kandidáta Svazu rally

Návrh kandidáta Svazu historických vozidel

Návrh kandidáta Svazu závodů na okruzích

Návrh kandidáta Svazu závodů do vrchu

Návrh kandidáta Svazu off-road (autocross+rallycross)

Sdílet