Analytický princip odhalování drog dál jen na papíře

Stále chybí nařízení vlády, které by analytický princip odhalování drog uvedlo do praxe – podrobněji viz http://www.autoklub.cz/dokument/3817-analyticky-princip-odhalovani-drog-dal-jen-na-papire.html.   

Sdílet