Odhalování drog u řidičů analyticky

Od 17. srpna 2013 se mění zákon o silničním provozu, zavádí se tzv. analytický princip
odhalování drog v těle řidičů – viz 
http://www.autoklub.cz/dokument/3393-analyticky-princip-odhalovani-drog-u-ridicu.html.

Současně zveřejňujeme úplné
znění zákona o silničním provozu, aktuální k tomuto datu
(17. 8. 2013) – viz
http://www.autoklub.cz/dokument/3392-uplne-zneni-zakona-c-3612000-sb-o-silnicnim-provozu-ucinne-od-17-srpna-2013-.html.

Sdílet