Přehled předpisů k 1. červenci 2013

Aktuální přehled předpisů upravujících silniční provoz ke dni 1. července 2013 je k dispozici na http://www.autoklub.cz/dokument/3047-prehled-predpisu-upravujicich-silnicni-provoz-k-1-cervenci-2013.html

Sdílet