Informace pro kluby a členy Autoklubu ČR:

Prezídium AČR projednalo otázku postavení sportu v České republice a vliv politiky na řízení a financování sportu. 
Z jednání vyplývají následující doporučení pro kluby Autoklubu ČR:
spolupráce s MŠMT ČR je v posledních měsících, po turbulentním období minulého vedení resortu, na velmi dobré úrovni;

spolupráce s Olympijským výborem funguje velmi dobře a Autoklub ČR je uznáván jako jediná zastřešující organizace v oblasti motoristického sportu,

Prezídium AČR se nedomnívá, že by byl přínosem další subjekt, politická či jiná organizace, která by zastřešovala sportovní hnutí, zajišťovala jeho financování či řízení. Existující organizace, zejména občanská sdružení, mají dostatečné zdroje a především zkušenosti v oblasti sportu a tělovýchovy a společném postupu v usilování o získání finančních zdrojů pro rozvoj a podporu sportu v budoucnosti;

sport a jeho financování nemá být politickým nástrojem a politické subjekty by se neměly vměšovat do činnosti občanských sdružení. Podpora sportu by měla být samozřejmostí pro každé politické uskupení. Pouze tak bude zajištěna dlouhodobá a funkční koncepce rozvoje sportu v České republice; 

Autoklub ČR byl ve své činnosti vždy apolitický a tento postup doporučuje v oblasti klubových aktivit i svým subjektům.
V současné době se toto doporučení týká především nového polického subjektu založeného Josefem Dobešem s názvem “Hnutí pro sport”. Autoklub ČR upozorňuje na kroky tohoto politického hnutí, které v důsledku mohou porušovat ustanovení Olympijské charty a Evropské charty sportu, a to především narušováním autonomie sportu a nezávislosti sportu na politice. Za nepřijatelné je nutno označit jakoukoliv snahu o zneužití sportu pro politické cíle.  
Prezídium Autoklubu ČR se domnívá, že postup a záměry tohoto subjektu jsou v příkrém rozporu s výše uvedenými závěry a doporučuje svým klubům s uvedeným subjektem nespolupracovat. 

Sdílet