Vyjádření AČR k odebírání ŘP neplatičům alimentů

Poslanecká sněmovna bude znovu hlasovat o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to poté, co prezident republiky tento návrh vetoval. Návrh původně obsahoval pouze úpravu předčasného propouštění vězňů z výkonu trestu odnětí svobody, ale díky ukázkovému přílepku byl „rozšířen“ o novou úpravu, která má umožnit odebírání řidičských průkazů neplatičům výživného. Autoklub ČR s tímto vyjádřil nesouhlas již před projednáváním návrhu v Senátu – vyzval senátory, aby hlasovali proti návrhu. K této problematice se Autoklub ČR znovu vrací, mj. v souvislosti s článkem v MFD „Proč brát neplatičům alimentů „papíry“ na auto? I kvůli nim“.

Více v přiloženém dokumentu. 

Další informace

/dokument/1142-vyjadreni-acr-k-odebirani-rp-neplaticum-alimentu.html

Sdílet