Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR metodicky řídí a organizuje činnost členů a s tím souvisejících záležitostí. Členy mohou být vlastníci nebo provozovatelé center bezpečné jízdy, právnické nebo fyzické osoby, které mají zájem podílet se na veřejně prospěšná činnosti v oblasti výcviku řidičů, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících. Orgány Asociace center jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.

Předmět a cíl činnosti Asociace center

  • zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí
  • metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů
  • příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku
  • kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech
  • spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají  zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center
  • účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center
  • zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti organizování programů a akcí v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu
  • veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících
  • publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center

Identifikační údaje

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

IČO: 22897381
DIČ: CZ22897381
zapsaná ve spolkovém rejstříku i Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 51510
pobočný spolek Autoklubu ČR

Adresa: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha

www.asociacecenter.cz

Tajemník: Ing. Libor Budina (budina@autoklub.cz)

Členové Asociace

Projekty Asociace

Jedu s dobou

Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma.

Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu.

V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první pomoci.

Výše uvedený program je celkem 6 hodinový včetně přestávek a je možné ho absolvovat celkem v 8 centrech bezpečné jízdy po celé ČR a to s vlastním vozidlem.

Více na: www.jedusdobou.cz

Kurz Teen

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR přichází s novinkou – výukou bezpečného řízení pro čerstvé držitele řidičského průkazu. V osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice nabízí za zvýhodněnou jednotnou cenu Kurz Teen zahrnující teoretickou přípravu i praktický trénink správných postupů při krizových situacích. Kurz Teen je určen pro řidiče mladší 25 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění sk. B. Začínající řidič nemá po absolvování základního výcviku v autoškole dostatek zkušeností, zručnosti, a bohužel někdy ani znalostí, jak řešit rutinní i složitější situaci za volantem. Kurz Teen přináší pokračování výcviku základní praxe a vzdělávání, které v rámci krátké přípravy v autoškole nebylo možné, či pro čerstvého držitele řidičského průkazu mohlo být příliš abstraktní.

Více na: www.kurzteen.cz

ZAČNĚME SPOLU ANEB KOLAMA DOLŮ

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, přišli se společnou preventivní aktivitou zaměřenou na bezpečnost řidičů motocyklů.

Cílem projektu bylo oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny v centrech bezpečné jízdy. Přičemž primárně šlo o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti.

Tento projekt byl úspěšně realizován v roce 2018 a v roce 2019 pokračuje znovu od poloviny dubna do konce května v Mostě, Příbrami, Sosnové u České Lípy, Vysokém Mýtě, Hradci Králové, Jihlavě, Ostravě a Třinci.