Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů

 Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů (dále také jen „Asociace center“) sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů (dále jen „sdružené subjekty“) a metodicky řídí a organizuje jejich činnost. 


Osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů, nesdružené v Asociaci center, které mají zájem s Asociací center spolupracovat a podílet se na její činnosti, se stávají na základě rozhodnutí výkonného výboru tzv. spolupracujícími subjekty (dále jen „spolupracující subjekty“).

Orgány Asociace center jsou valná hromada, výkonný výbor a předseda.

Předmět a cíl činnosti Asociace center 

zajištění kvalitního provádění zdokonalovacího výcviku řidičů motorových vozidel a s tím souvisejících záležitostí,

metodické řízení a rozvoj center pro zdokonalovací výcvik řidičů,
příprava a zdokonalování instruktorů zdokonalovacího výcviku,
kontrola kvality provádění zdokonalovacího výcviku řidičů v jednotlivých centrech,
spolupráce a jednání se státními i nestátními organizacemi (institucemi) a orgány v ČR i zahraničí při řešení všech otázek, které se dotýkají zdokonalovacího výcviku řidičů a činnosti Asociace center,
účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů souvisejících s činností Asociace center,
zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti,
veřejně prospěšná činnosti v oblasti zdokonalovacího výcviku řidičů a zvyšování bezpečnosti silničního provozu a dalších aktivit s tím souvisejících,
publikační a propagační činnost v rámci činnosti Asociace center.

Identifikační údaje

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
IČO: 22897381
DIČ: CZ22897381
zapsaná ve spolkovém rejstříku i Městského soudu v Praze, sp. zn.: L 51510
pobočný spolek Autoklubu ČR
Adresa: Opletalova 1337/29, Nové Město, 110 00 Praha

Členové Asociace

Vedení Asociace

předseda     JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

členové        Ing. Dalimil Frič, Ing. Jiří Volovecký

tajemník      Ing. Libor Budina (budina@autoklub.cz)

Organizační a jednací řád ke stažení zde

Projekty Asociace

Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, která sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center realizující nejrůznějších druhy výcviku zaměřené na předcházení ale i řešení krizových situací při řízení motorového vozidla.

Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu.

V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první pomoci.

Výše uvedený program je celkem 6 hodinový včetně přestávek a je možné ho absolvovat celkem v 8 centrech bezpečné jízdy po celé ČR a to s vlastním vozidlem.

Více na: www.jedusdobou.cz

ZAČNĚME SPOLU ANEB KOLAMA DOLŮ

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, přišli se společnou preventivní aktivitou zaměřenou na bezpečnost řidičů motocyklů.

Cílem projektu bylo oslovení motorkářů, prezentace nových bezpečnostních prvků motorkářům a zprostředkování praktického vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny v centrech bezpečné jízdy. Přičemž primárně šlo o snížení následků a počtu dopravních nehod zaviněných motorkáři a zároveň o osvětu všech účastníků silničního provozu, aby zdokonalování se v řidičských dovednostech považovali za aktivní prvek vlastní bezpečnosti.

Tento projekt byl úspěšně realizován v termínu od 22. 4. do 17. 6. 2018.