Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Asociace zdravotně postižených motoristů AČR

Asociace zdravotně postižených motoristů AČR (dále jen „Asociace zdravotně postižených“) je dle Stanov Autoklubu ČR zájmovým svazem a pobočným spolkem Autoklubu ČR. Asociace zdravotně postižených metodicky řídí a organizuje činnost členů a klubů Autoklubu ČR v oblasti zdravotně postižených motoristů v rámci Autoklubu ČR.Účelem Asociace zdravotně postižených je uspokojování a ochrana společných zájmů zdravotně postižených motoristů. Předmětem a cílem činnosti Asociace zdravotně postižených je zejména zvyšování bezpečnosti silničního provozu zdravotně postižených motoristů, organizování a pořádání akcí a kurzů pro zdravotně postižené motoristy, organizování a pořádání akcí a srazů v oblasti motoristického sportu a akcí s tím souvisejících a veřejně prospěšná činnosti v této oblasti.

Orgány asociace jsou výkonný výbor a předseda.

Výkonný výbor Asociace zdravotně postižených motoristů AČR

předseda Jiří Bergr
místopředseda Pavel Vindyš
členové Miroslav Čiháček
Pavel Misík
Gabriela Knapová

Dokumenty

Novinky