Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Orgány

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem AČR. Koná se zpravidla jednou za 4 roky a je tvořena delegáty klubů a Prezídiem. Klub má právo stanovit jednoho delegáta, pokud má 5 až 20 svých členů, dva delegáty při počtu 21 až 50 členů, tři delegáty při počtu 51 až 100 členů a čtyři delegáty, pokud má 101 a více členů. Každý delegát má pouze jeden hlas a musí být členem klubu, který zastupuje. Více

Výroční konference

Je nejvyšším orgánem AČR v období mezi Valnými hromadami. Koná se zpravidla jednou za rok. Je tvořena delegáty klubů a Prezídiem. Každý klub má právo stanovit jednoho delegáta, který musí být jeho členem. Více

Prezídium

Je nejvyšším výkonným orgánem AČR v období mezi zasedáním Výroční konference. Prezídium je třináctičlenné a jeho funkční období je 4 roky. Prezídium je tvořeno prezidentem, prvním viceprezidentem a dalšími 11 členy, volenými Valnou hromadou. Více

Prezident

Je statutárním orgánem AČR. Funkční období prezidenta je 4 roky.

Revizní komise

Je kontrolním orgánem AČR, je zpravidla pětičlenná a je volena Valnou hromadou na 4 roky. Více

Národní odvolací soud

Je nejvyšším orgánem pro řešení a rozhodování sporů na území České republiky při výkonu sportovní autority na základě mezinárodních a národních sportovních řádů. Více