242. zasedání Prezidia Autoklubu ČR

Termín:
12. 09. 2017
Místo konání:
Autoklub ČR, Heinzova síň