MALOU DOHODOU 2022

SOUTĚŽ ZRUŠENA

Vzhledem k mezinárodní situaci a válečném konfliktu na Ukrajině byla zastavena příprava a soutěž je zrušena.

„Při oznámení konání obnovené soutěže MALOU DOHODOU při příležitosti jejího pětaosmdesátého výročí vloni na začátku prosince, jsme nemohli tušit, že v únoru 2022 začne válka na Ukrajině, přes kterou měla vést část trasy. I vzhledem ke změně mezinárodní situace jsme dospěli k rozhodnutí soutěž v letošním roce zrušit,“ vysvětlil Miroslav Krejsa, ředitel soutěže.

Ve stopách soutěže Praha – Bukurešť – Bělehrad 1937

Při příležitosti 85. výročí motoristické soutěže MALOU DOHODOU, jež se jela v září 1937 mezi Prahou, Bukureští a Bělehradem, připravuje Autoklub České republiky stejnojmennou soutěž historických vozidel. Itinerář cesty povede co nejvíce ve stopách původní trasy, obdobný bude i časový harmonogram s rozdělením do šesti etap. Pořadatelstvím soutěže MALOU DOHODOU byl Autoklubem ČR pověřen Miroslav Krejsa, osvědčený organizátor a ředitel vzpomínkové jízdy veteránů 1000 mil československých mezi Prahou a Bratislavou.

1937 – Vozy Jawa před startem u Autoklubu

Mezinárodní motoristická soutěž MALOU DOHODOU byla největší sportovní akcí, kterou pořádal Autoklub republiky Československé v meziválečném období. Na organizaci spolupracoval s královskými kluby Rumunska a Jugoslávie. S oběma zeměmi mělo Československo uzavřenou spojeneckou smlouvu, která nesla název Malá dohoda. Záštitu nad soutěží převzali nejvyšší představitelé všech tří států. V napjaté mezinárodní atmosféře způsobené hitlerovským režimem měla akce také hospodářský a politický přesah, prezentovala soběstačnost a spolupráci zemí Malé dohody.

„Autoklub byl vždy organizací vlastenců, kteří podporovali naši zemi a národní hrdost. Tento odkaz nás zavazuje, chceme ho připomínat a rozvíjet. A tak jak jsme se rozhodli obnovit slavnostní start 1000 mil československých před klubovým domem stejně jako za první republiky, v jubilejním roce chceme připomenout soutěž MALOU DOHODOU, která ve své době měla velký význam. Dnes si ji připomínáme jako hold sportovním výkonům tehdejších posádek, ale také jak vysokou úroveň měl tehdejší automobilový průmysl,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

2021 – Miroslav Krejsa a Jan Čížek v cíli etapy Bukurešť – Turn Severin

Historické automobily se vydají na soutěžní trasu bezmála 2500 kilometrů, s cestou zpět do Prahy pak celkem 3360 km. „Soutěž MALOU DOHODOU je určena pro automobily a motocykly do modelového roku výroby 1939 a jejich pokračující konstrukce. Chceme co nejvíce dochovat autenticitu původního závodu. Plánujeme start maximálně 25-30 posádek,“ vysvětlil Miroslav Krejsa, ředitel soutěže. Třetí listopadový týden projel za volantem celou trasu, která účastníky v září 2022 čeká a vypracoval první návrh itineráře. „Průjezd všemi hraničními přechody, které bude v rámci soutěže nutno překonat, byl naprosto bezproblémový, stejně tak i stav vozovek na Ukrajině, v Rumunsku a v Srbsku. Vytipovali jsme a osobně navštívili také vhodné hotely s dostatečnými a zabezpečenými parkovišti v cílových místech,“ doplnil Miroslav Krejsa.