Autem bezpečně v době koronaviru

Autoklub ČR pro motoristy připravil několik praktických doporučení, jak si v časech koronoviru při jízdách v automobilech chránit zdraví. Všichni už známe pravidlo 3R pro pohyb na veřejnosti – ruce – roušky – rozestupy. Ale v autě je to kvůli uzavřenému prostoru trochu složitější.

Pozor na roušky

Ačkoliv je současná doba komplikovaná a je třeba zamezit šíření viru, není vhodné nosit roušku neustále. Nošení roušek je třeba omezit jen na situace, kdy je to efektivní a nutné, tj. ve vládou stanovených případech. „Pokud jedete sami ve vozidle, je rouška nejen zbytečná, ale rovněž vás její přítomnost může ohrozit. Při dýchání s rouškou se až třetina vydechnutého oxidu uhličitého opětovně vdechne. Dochází tím k několika procesům ovlivňujícím zdravotní stav člověka. Vlivem acidózy se zvyšuje kyselost krve, čímž se mimo jiné prodlužuje reakční doba a zpomalují reflexy, což může u řidiče vést i k fatálním důsledkům. Pokles pH krve má ovšem vliv i přímo na amygdalu v mozku, kde ovlivňuje část nervových buněk, které mohou vyvolat stavy úzkosti, nervozity nebo paniky. Je proto důležité mít roušku pouze v případech, kdy je to opravdu nezbytné, pravidelně si ji měnit a udržovat v čistotě,“ doporučil Jan Hart z Katedry vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Nepoužívat vnitřní cirkulaci

Důležitá je cirkulace vzduchu v kabině vozu. Vzduch je nasáván mimo prostor kabiny, proto pro cestující z pohledu nakažení koronavirem nepředstavuje vysoké riziko. Navíc díky malému přetlaku je vzduch z interiéru vytlačován mimo vozidlo. Pokud je ale zapnutý režim cirkulujícího vzduchu ve vozidle, je nasáván z kabiny a přes ventilátor a výparník se vrací zpět. Vzhledem k tomu, že na výparníku je vodní kondenzát, zachytávají se zde prachové částice z kabiny a je vysoce pravděpodobné, že i částečky virů, pokud jsou ve vzduchu obsaženy. Pokud do vozidla nastoupí jiná posádka a použije klimatizaci, je do prostoru kabiny vháněn vzduch, který projde přes takto zasažený výparník. Současně nebezpečí infekce nakažení virem je i v případě, že se nastaví vyšší intenzita proudění vzduchu uvnitř automobilu,“ vysvětlil Pavel Svoboda z Dopravní katedry Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Problematická dezinfekce interiéru

Dezinfekce povrchů v interiéru, jež jsou z velké části vyrobeny z plastů, je ošemetná záležitost. „Čím větší efektivita přípravku, tím větší riziko poškození povrchu. Přípravky s obsahem požadovaného podílu alkoholu nejméně 72 procent mají na plastické hmoty degradativní účinek a způsobují jejich předčasné stárnutí,“ potvrdil Ivan Kareš, emeritní epidemiolog Krajské nemocnice T. Bati Zlín. Proto doporučuje věnovat pozornost zejména osobní dezinfekci. „Při střídání posádek například u služebních vozidel doporučuji důslednou dezinfekci rukou a použití dezinfekčních ubrousků na volant,“ vysvětlil I. Kareš.

Kvalitní respirátor

V případě více cestujících musíme eliminovat riziko přenosu mezi osobami ve vozidle. Doporučujeme používat nanovlákenné respirátory a roušky nejlépe české výroby, a co je zásadní, certifikované podle evropské normy. Určitě se vyplatí při výběru kvalitního respirátoru vědět o velkých rozdílech mezi nejčastěji prodávaným evropským typem FFP2 a čínským KN95. Ty jsou nyní veřejností považovány za naprosto stejné, nicméně tomu tak není. Znatelné rozdíly jsou však patrné až při podrobnějším zkoumání. „Respirátor typu FFP2 je složen z více vrstev, nejčastěji pěti, šesti, a je tedy pevnější, na první pohled objemově robustnější. Avšak to nejzásadnější, co zajišťuje ochranu zdraví, je lidskému oku skryto ve vnitřních filtračních vrstvách. Aby respirátor FFP2 vyhověl evropské normě, musí být logicky jeho skladba výrazně sofistikovanější a jednotlivé vrstvy podstatně kvalitnější, než je tomu u typu KN95 certifikovaného podle čínské normy. To však má pochopitelně nezanedbatelný vliv i na výslednou cenu,“ shrnul Tomáš Dudák, ředitel společnosti SPUR, která je lídrem vývoje a výroby nanomateriálů v České republice. SPUR a.s. nabízí v rámci svého e-shopu nanorespirátory a nanoroušky z materiálu PP i viskózy, které jsou příjemné na nošení a velmi dobře se v nich dýchá.

Specifická situace nastává, když přebíráte vozidlo po řidiči, který byl infekční. Tady je nejlepší provést přístrojové čištění ozonem. A na závěr ještě doporučení: nezapomínejte také na mobilní aplikaci eRouška. Je dobré ji mít stále zapnutou. Šťastné cesty, pevné zdraví a viru zmar!“ popřál na závěr Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR.

V souvislosti s rozvolňováním jednotlivých mimořádných opatření v následujících týdnech lze očekávat, že dojde k možnosti vycestování do zahraničí.

Na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky můžete nalézt Mapu cestovatele #COVID19 s aktualizovanými podmínkami vstupu do dané země a povinnosti po návratu do ČR.