Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Nový organizační a jednací řád Autoklubu ČR a organizační struktura Autoklubu ČR

Dne 20. září 2017 schválilo Prezídium Autoklubu ČR nový Organizační a jednací řád Autoklubu ČR, jehož součástí je i nová organizační struktura Autoklubu ČR.

Novým Organizačním a jednacím řádem Autoklubu ČR (dále jen „OJŘ Autoklubu ČR“) si Prezídium Autoklubu ČR vytváří odborné komise a orgány s vymezením práv a povinností jejich členů, a to Etickou komisi, Ekonomickou komisi, Disciplinární komisi a Komisi žen. Jedná se o společné komise pro celou činnost Autoklubu ČR.

Činnost Autoklubu ČR se pro účely organizačního uspořádání člení na tři základní oblasti, a to Sport, Obecný motorismus a Zájmovou činnost.

Sport
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Sportu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Výkonný výbor Autoklubu ČR pro motocyklový sport (dříve Federace motocyklového sportu AČR - FMS AČR) a Výkonný výbor Autoklubu ČR pro automobilový sport (dříve Federace automobilového sportu AČR - FAS AČR). Dále Prezídium Autoklubu ČR zřizuje společné komise pro motocyklový a automobilový sport, a to Komisi časoměřičů Autoklubu ČR a Komisi činovníků Autoklubu ČR, a také Klub mistrů motoristického sportu. Do Klubu mistrů budou nově přijati i mistři motocyklového sportu. 

V rámci Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport jsou zřízeny Sportovní komise (dříve Sportovní svazy FMS AČR a FAS AČR, Svaz automobilových orientačních soutěží AČR, Svaz kartingu AČR a Svaz minikár AČR) a Odborné komise. Funkční období členů těchto Komisí je shodné s funkčním obdobím členů Prezídia Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR. Členy Sportovních komisí volí Volební konference těchto Sportovních komisí a jejich složení bere na vědomí Prezídium Autoklubu ČR. Členy Odborných komisí a jejich předsedu jmenuje a odvolává Výkonný výbor Autoklubu ČR daného sportu.

Obecný motorismus
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Obecného motorismu zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Radu pro obecný motorismus, Komisi pro obecný motorismus a Asociaci center pro zdokonalovací výcvik řidičů.

Zájmová činnost
K zajištění výkonu své činnosti v oblasti Zájmové činnosti zřizuje Prezídium Autoklubu ČR Asociaci veteran car clubů AČR, Asociaci zdravotně postižených motoristů AČR, Asociace caravan clubů AČR a Klub závodníků veteránů AČR. 

Okdaz na nový OJŘ Autoklubu ČR ZDE