Federation Internationale de l'Automobile Fédération Internationale de Motocyclisme European Motorcycle Union Fédération Internationale des Véhicules Anciens Český olympijský výbor
AutoklubMotorsportZájmová činnostOstatní
 
 

Motocyklový sport

Organizace a řízení motocyklového sportu

V souladu se Statutem FIM, Všeobecným řádem FIM a Ročenkou FIM a FIM Europe je Autoklub České republiky jedinou národní motocyklovou federací (FMN) pro všechna odvětví motocyklového sportu. Autoklub ČR je přímý a jediný zástupce motocyklového sportu za Českou republiku v FIM a FIM Europe. Autoklub ČR je zmocněn uplatňovat v České republice veškeré mezinárodní předpisy stanovené Mezinárodními sportovními řády FIM a FIM Europe, vydávat a uplatňovat národní sportovní řády (NSŘ), jejichž součástí je i ročenka. Autoklub ČR je registrován v FIM a FIM Europe pod jménem ACCR (Autoclub of the Czech Republic).

Autoklub ČR vykonává sportovní pravomoc přímo a na celém území České republiky prostřednictvím Prezídia Autoklubu ČR a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport.

Sekretariát motocyklového sportu
Adresa: Autoklub České republiky, motocyklový sport
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 - Nové Město
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
č.ú. 107 - 8770880207 / 0100

E-mail: motocykly@autoklub.cz
IČO 00550 264
DIČ CZ00550264
Personální obsazení
Generální sekretář: Karel Nauš
tel.: 222 898 210
naus@autoklub.cz
Koordinátor Komise TZM
endura, SMT, PD, SZM, trialu
a Časoměřičské komise:
Jana Vaňková
tel.: 222 898 268
vankova@autoklub.cz
Koordinátor Komise SZM
PD, trialu
a Lékařské komise:
Pavel Konečný
222 898 212
konecny@autoklub.cz

Dokumenty